Alodawpyie Meditation Center
www.kelasa.org
၁၂။  ဇိနာလကၤာရဋီကာ (သီဟိုဠ္-အရွင္ဗုဒၶရကၡိတ) download
၁၁။  သာရသဂၤဟအ႒ကထာ download
၁၀။  ၀ိသုဒၶိမဂၢနိဒါနကထာ download
၉။  သၿဂိဳဟ္ဋီကာသစ္နိႆယ ၁ (လယ္တီဆရာေတာ္) download
၈။  ကလ်ာဏီေက်ာက္စာနိႆယ (ဘုရားျဖဴဆရာေတာ္) download
၇။  အႏုဒီပနီပါဌ္ (လယ္တီဆရာေတာ္) download
၆။  သီရိမဂၤလာပရိတ္ေတာ္ (သာသနာေရးဦစီးဌာန) download
၅။  အဘိ္ဓာန္ဋီကာပါဌ္ (စတုရဂၤဗလအမတ္) download
၄။  သာသနာ၀ံသပၸဒိပိကာ​​ (ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္) download
၃။  ၀ိစိၾတ၀ႏၵနာ (ေ႐ႊက်င္ဆရာေတာ္) download
၂။   ကလ်ာဏီေက်ာက္စာ (ပါဠိ-အဂၤလိပ္) download
၁။  ၀ိမုတၱိမဂၢပါဠိ (အရွင္မဟာဥပတိႆ) download