Alodawpyie Meditation Center
www.kelasa.org
 ၉။ အစၥလာမ္ ျပန္႔ပြားလာပုံ
 ၈။ ခ်စ္သမီးထံသို႔ ေပးစာ
 ၇။ အမ်ားဆိုင္ လူသား၀ါဒ
 ၆။ အေသာမကမင္းလက္ထက္ ျဖစ္ရပ္အခ်ဳိ႕
 ၅။ အေသာကမင္းႏွင့္ ဗုဒၶသာသနာ
 ၄။ အရွင္အရိယဓီတိက မေထရ္ သာသနာျပဳပံုု
 ၃။ အရွင္ဥပဂုတၱ သာသနာျပဳပုံ မွတ္တမ္း
 ၂။ အဇာတသတၱဳ၏သား သုဗာဟုမင္း
 ၁။ အဇာတသတၱဳႏွင့္ အရွင္အာနႏၵာ